neus-keel-oor.be | sitemap | inloggen

VNG of ENG

Wat is VNG of ENG?

Dit onderzoek kan beschouwd worden als het basis evenwichtsonderzoek en bestaat uit volgende onderdelen: 1) oculomotoriektesten, 2) rotatietest, 3) positioneringstesten en 4) het calorisch onderzoek (zie verder). Tijdens dit onderzoek worden de oogbewegingen opgemeten. Dit kan op 2 manieren: met behulp van oppervlakte-electroden die op verschillende plaatsen rond de ogen worden gekleefd (electronystagmografie – ENG) of met behulp van een videobril die op het hoofd wordt geplaatst (videonystagmografie - VNG). Over het algemeen heeft het VNG-onderzoek de voorkeur op het ENG-onderzoek omwille van de hogere signaal-ruis verhouding en gebruiksgemak, maar beide opties zijn mogelijk.

Wat is het doel van VNG of ENG?

Tijdens het VNG of ENG onderzoek worden afwijkingen in oogbewegingen opgespoord. Dit kunnen afwijkingen zijn in oogbewegingen die worden gegenereerd ‘uit vrije wil’ (wanneer de patiënt een lichtpuntje visueel dient te volgen) of ten gevolge van een prikkeling of onbalans in het evenwichtsysteem, de zogenaamde nystagmus.

Hoe wordt deze test afgenomen?

Na het plaatsen van de videobril (of het aanbrengen van de electroden) wordt er gestart met het eerste deel van het onderzoek, de oculomotoriektesten. Hier worden achtereenvolgens de saccadische oogbewegingen (patiënt moet een lichtpuntje volgen dat horizontaal en verticaal heen en weer springt), de gladde oogvolgbewegingen (patiënt moet een lichtpuntje volgen dat horizontaal en verticaal over een scherm glijdt) en de optokinetische oogbewegingen (patiënt kijkt naar een scherm waarop een geprojecteerde foto horizontaal heen en weer verschuift) getest. Verder wordt er ook onderzocht of er een spontane nystagmus aanwezig is. Het tweede deel van het VNG-ENG onderzoek is de rotatietest (ook wel draaiproef of pendelproef genoemd) waarbij de patiënt gedurende één minuut afwisselend naar links en rechts wordt gedraaid (in het donker zodat hij/zij geen informatie over de rotatie krijgt via het visueel systeem). Tijdens het derde onderdeel, de positioneringstest of meer bepaald het Dix-Hallpike maneuver, wordt de patiënt in een vlotte beweging van zittende positie naar lig gebracht en hierna weer rechtop gezet. Dit gebeurt met het hoofd 45° zowel naar links als naar rechts gedraaid. Tijdens het laatste onderdeel van het VNG onderzoek, het zogenaamde calorisch onderzoek, worden beide oren afwisselend met warm (44°C) en koud (30°C) water geïrrigeerd gedurende 30 seconden (zie figuur 1). Dit kan draainissen uitlokken die van voorbijgaande aard zijn. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij een perforatie van het trommelvlies) kan er ook gestimuleerd worden met warme (47°C) en koude (27°C) lucht.

calorische_actie
Figuur 1: calorische irrigatie rechts

 

Welke resultaten kan u verwachten?

De oculomotoriektesten zijn een snelle screening van het functioneren van oogbewegingen.
De calorische testen, de rotatietest en het al dan niet aanwezig zijn van een spontane nystagmus geven aan of er een verminderde functie is van de horizontale semicirculaire kanalen en of deze vermindering acuut is opgetreden of eerder reeds een tijdje aanwezig (compensatie). De resultaten van de calorische test worden weergegeven in het zogenaamde 'vlinderdiagram' (zie figuur 2). Verder kan ook de responsiviteit van de vestibulo-oculaire reflex worden afgeleid op basis van de gegevens van de rotatietest. Met behulp van de positioneringstest kan BPPV worden uitgesloten of bevestigd.
Indien er afwijkingen te zien zijn op één van de onderdelen van het VNG-ENG onderzoek (behalve de positioneringstest), kan men doorverwezen worden naar een neuroloog, oogarts of kan er een CT-scan of MRI onderzoek worden aangevraagd.

calorische vlinderdiagram volledig
Figuur 2: het vlinderdiagram geeft een schematisch overzicht
van de resultaten van de calorische test

 

Wil u meer weten over het VNG / ENG?

Uitgebreide informatie hierover is steeds te verkrijgen via onze artsen en het evenwichtsteam.

Let op!

De informatie hierboven is de beschrijving in grote lijnen. In elk individueel geval zal het verhaal steeds wat kunnen afwijken van hetgeen hierboven werd beschreven.