neus-keel-oor.be | sitemap | inloggen

Postnasale drip of slijmen van neus naar keel

Wat is postnasale drip (PND)?

Postnasale drip (of posterieure rhinorree) betreft een teveel aan slijmen (mucus) welke vanuit de neusholte achteraan naar de keel lopen. Dit is het tegenovergestelde van anterieure rhinorree (loopneus of neusloop).

Wat zijn de verschijnselen?

Een gevoel van slijmen in de keel welke van bovenuit komen en dit meer dan als normaal wordt beschouwd door de patiënt. Frequent keelschrapen of wegslikken van slijmen, met eventueel kropgevoel (globus) of zelfs verstikkingsgevoel (dyspnoe).

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Mond- en keelinspectie waarbij visueel kan bevestigd worden dat er slijmen vanuit de neusholte naar de keel lopen. Nasale endoscopie (neusendoscopie) kan aantonen vanuit welke sinus of neusbijholte deze slijmen ontstaan. Het betreft vaak een chronisch aangetast neusslijmvlies dat meer slijm produceert dan normaal.

Wat zijn de behandelingsopties?

De behandeling is meestal medicamenteus waarbij vooral neussprays op basis van corticosteroïden zeer behulpzaam kunnen zijn. Als PND de enige klacht is kan deze behandeling relatief teleurstellend zijn qua resultaten. Tenzij er andere problemen aanwezig zijn ter hoogte van de sinussen welke de PND veroorzaken, wordt er niet frequent gegrepen naar operaties omdat ook hier de resultaten moeilijk voorspelbaar zijn. Sommige experten geven aan dat het drinken van ijskoud bruiswater de klachten kortstondig kan onderbreken.

Is behandeling altijd noodzakelijk?

Indien de patiënt gerustgesteld kan worden, na klinisch onderzoek, en er geen ernstige oorzaak bestaat voor deze klachten, hoeft er geen behandeling ingesteld te worden. PND kan bij patiënten met astma een verergering van de astma veroorzaken. Het is dan ook van belang om de relatie tussen de bovenste luchtweg (neus en sinussen) en de onderste luchtweg (luchtpijp, bronchi en longen) te onderstrepen.

Wil u meer weten over een postnasale drip?

Uitgebreide informatie over postnasale drip is steeds te verkrijgen via onze artsen.

Let op!

De informatie hierboven is de beschrijving in grote lijnen. In elk individueel geval zal het verhaal steeds wat kunnen afwijken van hetgeen hierboven werd beschreven.