neus-keel-oor.be | sitemap | inloggen

Othematoom, bloeduitstorting in de oorschelp

Wat is een othematoom?

Een othematoom is een bloeduitstorting (hematoom) in de oorschelp. Het komt zelden voor bij mensen.

Wat zijn de verschijnselen?

Na een slag of stoot op het oor ontstaat er een zwelling in de oorschelp waardoor de kraakbeenderige contouren van het oor verdwijnen. Het betreft meestal een blauwrode zwelling in de bovenste helft en aan de voorzijde van de oorschelp. Er kan een ontsteking ontstaan (perichondritis) met abcesvorming.

Wat zijn de oorzaken?

Een trauma op het oor kan een scheurtje geven van een bloedvat waardoor er een bloeding ontstaat van de oorschelp tussen kraakbeen en perichondrium.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt eenvoudig gesteld door de anamnese en het uitzicht van de oorschelp. Door in de bloeding te prikken kan de diagnose bevestigd worden.

Wat zijn de behandelingsopties?

Indien men er voldoende vroeg bij is kan het hematoom gedraineerd worden (chirurgisch of door punctie). Het is belangrijk dat er een goed drukverband geplaatst wordt. Er wordt tevens antibiotica gegeven om een ontsteking van het kraakbeen van de oorschelp (perichondritis) te voorkomen.

Hoe is de evolutie?

Daar de voeding van het kraakbeen via diffusie vanuit het perichondrium plaatsvindt, is deze bij een othematoom verstoord. Als gevolg hiervan treedt kraakbeennecrose op. Indien men een othematoom niet draineert ontstaat er een zogenaamd bloemkooloor (ook frommeloor of boksersoor). Dit is een oorschelpmisvorming door bindweefselretractie.

Wil u meer weten over een othematoom?

Uitgebreide informatie over een othematoom is steeds te verkrijgen via onze artsen.

Let op!

De informatie hierboven is de beschrijving in grote lijnen. In elk individueel geval zal het verhaal steeds wat kunnen afwijken van hetgeen hierboven werd beschreven.