neus-keel-oor.be | sitemap | inloggen

Uitwendige oorontsteking of otitis externa

Wat is een otitis externa?

Een otitis externa is een uitwendige oorontsteking. Het uitwendige oor bestaat uit de oorschelp en de gehoorgang. Meest typisch ontsteekt de gehoorgang. Een aparte vorm van ontsteking van het kraakbeen van de oorschelp is de chondritis nodularis helicis.

Wat zijn de verschijnselen?

Een uitwendige oorontsteking geeft aanleiding tot oorpijn. Soms is er sprake van een lopend oor. Bij volledig dichtzitten van de uitwenidge gehoorgang door zwelling en vuil kan er sprake zijn van een conductief gehoorverlies.

Wat zijn de oorzaken?

Bacteriën en schimmels kunnen verantwoordelijke organismen zijn. Een nauwe uitwendige gehoorgang die slecht verlucht raakt of oorsmeer dat de gehoorgang afsluit kan deze infectie in de hand werken. Indien er onderliggend sprake is diabetes mellitus (suikerziekte) is of ziekten die de immuniteit aantasten, kan de genezing gecopmliceerd raken en kan de infectie ernstige proporties aannemen. We spreken in de aanwezigheid van een Pseudomonas bacterie dan van een maligne otitis externa. Dit soort ontstekingen moeten agressief worden behandeld via een opname in het ziekenhuis.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wodt gesteld door een micro-otoscopisch onderzoek. Een kweek van het ontstekingsvocht kan zeer belangrijk zijn. Bij vermoeden van een ernstige infectie wordt beste een CT-scan van de rotsbeenderen met zo nodig een MRI-scan uitgevoerd.

Wat zijn de behandelingsopties?

Milde ontstekingen kunnen eenvoudig behandeld worden met behulp van oordruppels. Als de gehoorgang door de zwelling dicht zit, wordt best een wiek of verbandje geplaatst met daarop medicatie. Ernstige infecties worden best intraveneus (met onder andere infusie van antibiotica) behandeld. Bij recidiverende uitwendige oorontstekingen bij een nauwe gehoorgang kan een meatoplastie worden overwogen.

Hoe is de evolutie?

De meeste uitwendige oorinfecties genezen snel met een locale behandeling. In sommige gevallen treden er gemakkelijk recidieven op. Een speurtocht naar de oorzakelijke kiem en eventueel onderliggende problemen is dan absoluut aangewezen.

Wil u meer weten over otitis externa?

Uitgebreide informatie over otitis externa is steeds te verkrijgen via onze artsen.

Let op!

De informatie hierboven is de beschrijving in grote lijnen. In elk individueel geval zal het verhaal steeds wat kunnen afwijken van hetgeen hierboven werd beschreven.