neus-keel-oor.be | sitemap | inloggen

Een gat in het trommelvlies

Wat is een trommelvliesperforatie?

Een trommelvliesperforatie is een gaatje in het trommelvlies. Er zijn kleine perforaties die genoemd worden naar het kwadrant van het trommelvlies waarin ze zich bevinden en er zijn (sub)totale perforaties waarbij er nauwelijks of geen trommelvliesrest meer aanwezig is. Een trommelvliesperforatie is niet hetzelfde als een trommelvliesretractie of terugtrekking van het trommelvlies. Soms is er een combinatie van een retractie (en pexie) met een perforatie van het trommelvlies.

Wat zijn de verschijnselen?

Afhankelijk van de locatie in het trommelvlies, de afmeting en de toestand van de rest van het trommelvlies en het middenoor kan een trommelvliesperforatie gepaard gaan met een conductief gehoorverlies. Er kan sprake zijn van een loopoor, bijvoorbeeld bij een onderliggende infectie. Soms kunnen patiënten lucht horen stromen doorheen het trommelvlies bij een Valsalva maneuver.

Wat zijn de oorzaken?

Een trommelvliesperforatie kan ontstaan door trauma (bijvoorbeeld door een slag op het oor, door te diep reinigen met een wattenstaafje, etc.), door middenoorstekingen (recidiverende otitis media) of door een cholesteatoma. In het laatste geval is er frequent meer schade dan enkel t.h.v. het trommelvlies.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt eenvoudig gesteld d.m.v. een micro-otoscopisch onderzoek. Bijkomende diagnostiek bestaat uit een gehoortest, stemvorktesten en evt. een CT-scan van de rotsbeenderen zo nodig aangevuld met een MRI-scan (non-EPI-DWI).

Wat zijn de behandelingsopties?

Indien men wil dat de perforatie wordt gesloten is heelkundig ingrijpen noodzakelijk. We spreken dan van een myringoplastie. Er zijn verschillende technieken voorhanden. De ingreep kan zo mogelijk via de gehoorgang of anders via een insnede achter het oor gebeuren. Het te gebruiken materiaal kan bestaan uit perichondrium, kraakbeen, fascia of een donor trommelvliesje. Bij een traumatische perforatie wordt eerst afgewacht of het gaatje niet vanzelf dichtgroeit. Bij een onderliggende probleem zoals een cholesteatoma, moet er naast het trommelvlies herstel ook een sanerende ingreep gebeuren, dit noemen we een tympanoplastie. Indien er naast een herstel van de perforatie (myringoplastie) ook een defetct van de beentjesketen hersteld moet worden, spreken we bijkomend van een ossiculoplastie.

Hoe is de evolutie?

Indien een trommelvliesperforatie blijft bestaan is er een verhoogd risico op problemen indien er water in de gehoorgang komt of als er een hoortoestel op dit oor gedragen wordt.

Wil u meer weten over een trommelvliesperforatie?

Uitgebreide informatie over een trommelvliesperforatie is steeds te verkrijgen via onze artsen.

Let op!

De informatie hierboven is de beschrijving in grote lijnen. In elk individueel geval zal het verhaal steeds wat kunnen afwijken van hetgeen hierboven werd beschreven.