neus-keel-oor.be | sitemap | inloggen

Behandelingen van oor- en gehoorproblemen

Afhankelijk van de gestelde diagnose is er meestal een specifieke behandeling voor elk oor- en/of gehoorprobleem. Deze behandeling kan medicamenteus zijn, bestaan uit een aanpassing met een hoortoestel of een operatieve ingreep zijn die in het ziekenhuis plaatsvindt.

De behandelingen van oor- en gehoorproblemen op een rijtje:

Wil u meer weten over oor- en gehoorproblemen?

Uitgebreide informatie over oor- en gehoorproblematiek is steeds te verkrijgen via onze artsen.

Let op!

De informatie hierboven is de beschrijving in grote lijnen. In elk individueel geval zal het verhaal steeds wat kunnen afwijken van hetgeen hierboven werd beschreven.