neus-keel-oor.be | sitemap | inloggen

Oorschelpreconstructie of Nagata-ingreep

Wat is een Nagata-ingreep? >>
Wat is agenesie of dysgenesie van de oorschelp? >>
Vanaf welke leeftijd wordt de Nagata-ingreep uitgevoerd? >>
Wat als ook de gehoorgang ontbreekt? >>
De eerste tijd ingreep >>
De tweede tijd ingreep >>
Bijkomende ingrepen >>

Wat is een oorschelpreconstructie of Nagata-ingreep?

De Nagata-ingreep is vernoemd naar de eerste chirurg die ze verrichtte. Het is een plastische oorschelpreconstructie bij agenesie of dysgenesie van de oorschelp die wordt uitgevoerd in twee tijden. Tijdens de eerste ingreep (met een vijf dagen durende hospitalisatie) wordt uit uw ribkraakbeen een oorschelp gebeeldhouwd (indien mogelijk een spiegelbeeld van het andere oor) die vervolgens via een insnede onder de huid wordt geschoven op de correcte plaats. In een tweede tijd (met een drie dagen durende hospitalisatie) wordt het nieuwe oor dat volledig onder de huid zit, losgemaakt zodat dit, net als een normaal oor, een beetje afstaat van de schedel. Bijkomende vormcorrecties worden dan eveneens uitgevoerd. Voor deze tweede tijd is een kleine huidtransplantatie noodzakelijk, die afkomstig is van achter het andere oor of van het bovenbeen.

Wat is agenesie of dysgenesie van de oorschelp?

Agenesie is de afwezigheid van één of beide oorschelpen reeds vanaf de geboorte. Dysgenesie is een onvolledige of abnormale vorm van de oorschelp. Beiden kunnen gepaard gaan met andere afwijkingen ter hoogte van de gehoorgang (agenesie, dysgenesie, atresie), het middenoor en in zeldzame gevallen ter hoogte van het binnenoor of andere lichaamsdelen. Zij kunnen een onderdeel zijn van een syndroom met multipele malformaties, maar kunnen ook een alleenstaand feit zijn. Indien er sprake is van een (gedeeltelijk) afwezige oorschelp, kan deze worden gereconstrueerd. Deze plastische oorschelpreconstructie is een alternatief voor een epithese (kunststof oorschelp). De Nagata-ingreep wordt op onze dienst reeds jaren toegepast met goede resultaten.

Vanaf welke leeftijd wordt deze ingreep uitgevoerd?

De ideale leeftijd voor deze plastische reconstructie is vanaf 8 à 10 jaar omdat de lichaamsbouw voldoende ontwikkeld is en omdat op deze leeftijd het doel en de postoperatieve richtlijnen van deze heelkundige ingreep beter zullen worden begrepen door het kind. Uiteraard kan in geval van een oorschelpletsel deze ingreep worden uitgevoerd zodra de patiënt hiervan hersteld is. Bij voorkeur wordt een termijn van ongeveer 6 maanden tussen de eerste en tweede ingreep voorzien.

Wat als ook de gehoorgang (grotendeels) ontbreekt?

In geval van normale midden- en binnenoorstructuren kan een eventueel (grotendeels) afwezige gehoorgang (de zgn. filiforme gehoorgang) gereconstrueerd worden in combinatie met de tweede tijd ingreep of bij voorkeur tijdens een derde tijd ingreep. De mogelijkheden voor een functioneel herstel (d.w.z. beter horen) dienen uitvoerig met de NKO-arts te worden besproken alvorens al te hoge verwachtingen te stellen. Het plaatsen van een botverankerd hoortoestel (BAHA) kan een functionele verbetering betekenen en kan ook tot de mogelijkheden behoren.

I. De eerste tijd ingreep

Voor de ingreep
De patiënten worden de avond voor de ingreep opgenomen op onze verpleegeenheid (VE08 of VE16). Daar de ingreep gebeurt onder algehele narcose dient men de dag van de ingreep volledig nuchter te zijn (vanaf 0u00).
De ingreep
De ingreep gebeurt onder algehele narcose. Er wordt een insnede gemaakt t.h.v. het ribkraakbeen en t.h.v. de oorschelprest. Daar de oorschelp een kraakbenig lichaamsdeel is, is voor de plastische reconstructie ervan dus ook een kraakbenig geraamte nodig. Uw eigen ribkraakbeen is hiervoor uitermate geschikt aangezien wij hier een voldoende groot oppervlak uit kunnen sculpteren. De huidinsnede ter hoogte van de ribben is ongeveer 4,5 cm lang en wordt in een diagonale richting, aan dezelfde zijde als het te reconstrueren oor, aan de onderzijde van het ribbenrooster gemaakt. Uit het ribkraakbeen wordt een oorschelpvorm gebeeldhouwd. DIt kraakbeen skelet wordt onder de huid van het nieuwe oor geplaatst. De insnede ter hoogte van de onvolledige of afwezige oorschelp is afhankelijk van het type dysgenesie, maar bevindt zich meestal in een van de plooien van het nieuwe gereconstrueerde oor. Om de huid mooi over het kraakbeenskelet te krijgen worden een tweetal redons geplaatst waarvan het heel belangrijk is dat deze onder vacuum blijven staan. Ter hoogte van de incisie in het ribrooster wordt een infusie met pijnstilling geplaatst. Vervolgens wordt er een drukkend verband geplaatst.
Na de ingreep
Het hoofdverband kan soms spannen en aanleiding geven tot wat hoofdpijn. Er wordt ook zorg voor gedragen dat het hoofd ietwat in hogere positie ligt dan de romp. De eerste dagen kan er pijn zijn t.h.v. het ribrooster. Het is belangrijk dat het vacuum de eerste vijf dagen gerespecteerd wordt t.h.v. de nieuwe oorschelp. Indien mogelijk volgt het ontslag uit het ziekenhuis de vijfde dag na de ingreep. Er wordt gevraagd dat de patiënt een absolute rust inlast. Net als bij elke andere operatie bestaat er een kans op nabloeding of ontsteking van de wonde. Dit komt echter zelden voor.
Weer thuis
Na de operatie draagt de patiënt het hoofdverband voor één week lang. Indien dit verband zich verplaatst dient onmiddelijk contact te worden opgenomen met de NKO-arts. De tweede week (na het verwijderen van de draadjes) draagt de patiënt het verband voornamelijk nog ’s nachts en dit is vooral om het oor te beschermen tijdens de slaap. Het oor kan na de ingreep gevoelloos zijn, dit gaat na verloop van tijd weer over. De eerste weken kan het oor ook nog wat rood en/of blauw gekleurd, gezwollen, pijnlijk of gevoelig zijn. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Een pijnstiller kan hiervoor genomen worden (bij voorkeur paracetamol). Na de ingreep gedurende de eerste dagen kan een toename van de bloeddruk leiden tot een onaangename nabloeding. De eerste weken (tot circa 1 maand) na de oorschelpreconstructie worden zware inspanningen en sport best vermeden. Nadien is het bij het beoefenen van sport aangeraden een elastische haarband te dragen, zeker als men een contactsport beoefent of sporten waarbij contact met het hoofd niet uitgesloten is.
Hoe moet een oorschelpreconstructie worden opgevolgd?
Op circa 1 en 2 weken na de ingreep vinden de eerste controles plaats op de raadpleging NKO. Draadjes worden verwijderd en bijkomende vragen worden beantwoord.

II. De tweede tijd ingreep

Voor de ingreep
De patiënten worden de avond voor de ingreep opgenomen op onze verpleegeenheid (VE08 of VE16). Daar de ingreep gebeurt onder algehele narcose dient men de dag van de ingreep volledig nuchter te zijn (vanaf 0u00).
De ingreep
De ingreep gebeurt onder algehele narcose vanaf een zestal maanden na de eerste ingreep. Er wordt een insnede gemaakt achter het tijdens de eerste tijd geinplanteerde ribkraakbeen. Door middel van een stukje kraakbeen wordt het oor verder van de schedel afgezet. Een stukje huid vanachter het andere oor of van het bovenbeen wordt achter het nieuwe oor geplaatst zodat er een groeve (sulcus) achter het nieuwe oor ontstaat. Er kan zo ook een bril gedragen worden op dit oor.
Na de ingreep
Het hoofdverband kan soms spannen en aanleiding geven tot wat hoofdpijn. Er wordt ook zorg voor gedragen dat het hoofd ietwat in hogere positie ligt dan de romp. Indien mogelijk volgt het ontslag uit het ziekenhuis de derde dag na de ingreep. Er wordt gevraagd dat de patiënt een absolute rust inlast. Net als bij elke andere operatie bestaat er een kans op nabloeding of ontsteking van de wonde. Dit komt echter zelden voor.
Weer thuis
Na de operatie draagt de patiënt het hoofdverband voor één week lang. Indien dit verband zich verplaatst dient onmiddelijk contact te worden opgenomen met de NKO-arts. De tweede week (na het verwijderen van de draadjes) draagt de patiënt het verband voornamelijk nog ’s nachts en dit is vooral om het oor te beschermen tijdens de slaap. Het oor kan na de ingreep gevoelloos zijn, dit gaat na verloop van tijd weer over. De eerste weken kan het oor ook nog wat rood en/of blauw gekleurd, gezwollen, pijnlijk of gevoelig zijn. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Een pijnstiller kan hiervoor genomen worden (bij voorkeur paracetamol). Na de ingreep gedurende de eerste dagen kan een toename van de bloeddruk leiden tot een onaangename nabloeding. De eerste weken (tot circa 1 maand) na de oorschelpreconstructie worden zware inspanningen en sport best vermeden. Nadien is het bij het beoefenen van sport aangeraden een elastische haarband te dragen, zeker als men een contactsport beoefent of sporten waarbij contact met het hoofd niet uitgesloten is.
Hoe moet een oorschelpreconstructie worden opgevolgd?
Op circa 1 en 2 weken na de ingreep vinden de eerste controles plaats op de raadpleging NKO. Draadjes worden verwijderd en bijkomende vragen worden beantwoord.

Bijkomende ingrepen

Indien er problemen optreden tijdens de genezing van de eerste of tweede tijd ingreep is er soms een bijkomende ingreep nodig. Ook voor kleine correcties na de eerste twee ingrepen is dit een enkele keer gewenst om zo een esthetisch optimaal resultaat te verkrijgen.

Wil u meer weten over een oorschelpreconstructie?

Uitgebreide informatie over een oorschelpreconstructie is steeds te verkrijgen via onze artsen.

Let op!

De informatie hierboven is de beschrijving in grote lijnen. In elk individueel geval zal het verhaal steeds wat kunnen afwijken van hetgeen hierboven werd beschreven.