neus-keel-oor.be | sitemap | inloggen

Perceptuele stemevaluatie (GRBASI)

Wat is de perceptuele stemevaluatie?

Dit GRBASI systeem laat toe op een eenvoudige manier verschillende aspecten van de stem te evalueren. De onderzoeker (NKO-arts of logopedist) luistert naar de verschillende aspecten van de stem. De globale heesheid (global hoarseness) 'G', de ruwheid van de stem (roughness) 'R', de mate van ontsnapte turbulente lucht (breathiness) 'B', de mate van stemzwakte (asthenicity) 'A', de mate van spanning van de stem (strained quality) 'S' en de mate van instabiliteit 'I' van de stem worden telkens apart gescoord op een schaal van 0 tot 3 waarbij 0 normaal en 3 de slechtste score is. De evaluatie is een subjectieve score. Voornamelijk de globale score 'G' is bruikbaar en correleert goed met meer objectieve parameters van stemkwaliteit.

Wil u meer weten over de perceptuele stemevaluatie?

Uitgebreide informatie hierover is steeds te verkrijgen via onze artsen.

Let op!

De informatie hierboven is de beschrijving in grote lijnen. In elk individueel geval zal het verhaal steeds wat kunnen afwijken van hetgeen hierboven werd beschreven.